Lankerenhof – Barneveld (eieren)
Veld & Beek – Doorwerth (boter, room, crème fraîche)
Zuiver zuivel (melk, yoghurt, karnemelk)

De eieren komen van De Lankerenhof ; een biologische pluimveehouderij in Voorthuizen (29 km vanaf De Gieterij). De Lankerenhof zet zich in voor een beter milieu, dierenwelzijn en een lokale voedselketen. Wat je vaak ziet bij pluimveehouderij is dat er een splitsing is tussen bedrijven die eieren produceren, en dus uitsluitend leghennen houden en bedrijven die vleeskuikens houden om uiteindelijk kippenvlees te verkopen. De Lankerenhof doet beide: de leghennen worden gebruikt om eieren te leggen, en vervolgens worden ook deze leghennen als soepkip verkocht. Deze soepkippen liggen ook bij De Gieterij te koop, je kunt ze vinden in het vriesvak.
Lankerenhof.nl

De boter, slagroom en crème fraîche komen van biologische boerderij Veld en Beek in Doorwerth (8 km vanaf De Gieterij). Bij Veld en Beek staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Er worden constant aanpassingen gedaan in de bedrijfsvoering om dierenwelzijn te verhogen en steeds beter samen te werken met natuurlijke processen.
Veldenbeek.nl

ZuiverZuivel is een bedrijf dat melk van biodynamische boeren omzet in zuivel producten. Ze werken ook met statiegeld flessen, zodat wegwerpverpakkingen gemeden kunnen worden.